poniedziałek, 14 października 2013

WebQuest „Czy życie na Ziemi jest zagrożone?” jest adresowany do uczniów warszawskich gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.


Może być realizowany na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych, takich jak: chemia, biologia, geografia, fizyka, przyroda oraz na zajęciach z technologii informacyjnej.

Termin wykonania projektu: od 18 listopada 2013 r. do 31.12.2013 r.